Ivo


ivo
Ivo Vytrhlík

Externí konzultant + Interim manažer

• Zavádění LEAN metod štíhlé výroby (5S, SMED, TPM, KAISEN, MUDA, KANBAN, logistický proces)
• Optimalizace procesů – systém hodnocení a odměňování zaměstnanců
• Optimalizace procesů údržby s využitím zavedení TPM
• Logistické procesy ve výrobě , skladování a dopravě

Ukázky lektorské a konzultační činnosti